Painting by artist Nan Rae

 
     
 

Tống Xun Từ

 
 

( thơ Vương Duy: Tống Xun Từ, Điểu Minh Giản,
Chung Nam Biệt Nghiệp, Vng Xuyn Nhn Cư )
 

 
  Thơ Phng Tc: Vương Ngoc Long  
  Nhạc: Mai ức Vinh  


Trẻ thời yu đạo php
Về gi ở ni cao
Bnh tm thơ thẩn dạo
Mt mnh vui biết bao

Dựa cy đầu ng vắng
Ngắm cảnh đẹp đồng thn
Cỏ tơ lồng bng nước
Chim trắng vt đầu non

Ni xanh mu biếc ngọc
Sng thu nước dạt do
Hng tre cầm gậy chống
Tiếng ve lộng gi chiều

Mải m nguồn suối đổ
Lặng ngồi nhn my bay
Lo ng tnh cờ gặp
Qun về đu c hay ?

Người nhn hoa quế rụng
Đm xun ni đu hiu
Trăng ln chim thảng thốt
Khe xun vọng tiếng ku

Tuổi gi theo ngy đến
Năm qua xun lại về
Hy vui cng chn rượu
Hoa bay chớ no nề